Không có hộ khẩu Hà Nội có mua được nhà ở xã hội?

TPO - Nếu người mua không có hộ khẩu (đăng ký thường trú) tại TP Hà Nội thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở 2014.

Mời bạn đọc nghe Podcast của mục Địa ốc Báo điện tử Tiền Phong