Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tiền Phong luôn nắm bắt tâm tư giới trẻ, bồi đắp giá trị chân-thiện-mỹ

TPO - Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chúc mừng báo Tiền Phong dịp kỷ niệm 70 năm ra số báo đầu tiên.